Đăng Ký Khóa Học Phong Thủy Cải Vận
Trung tâm vui lòng cho hỏi: Có phải ai học lớp Đặc Biệt ra cũng đều biết hết kiến thức về Phong Thủy không ?

Trung tâm vui lòng cho hỏi: Có phải ai học lớp Đặc Biệt ra cũng đều biết hết kiến thức về Phong Thủy không ?

Thế giới Phong Thủy vốn nhiều trường phái, Cổ, Kim, Âu, Á. Giảng viên chỉ có thể đào tạo nhiều hoặc 1 vài môn nào đó, chứ không thể nói là toàn bộ kiến thức trên thế giới. Mà nếu có cũng chưa chắc Học viên có đủ thời gian và tiền bạc để theo đuổi. Không nói tới trường hợp 1 vài cá nhân Học viên nào đó chỉ học 1 vài môn. (Vì vậy lớp Đặc Biệt cũng chỉ là kiến thức riêng biệt được cô đặc tinh túy lại của từng Giảng viên, từng Hành giả mà thôi)

 

Giả như Đặc Biệt của nhà hàng này chỉ là vài món đặc sắc mà thôi, chứ không thể nói Đặc Biệt là gom hết đặc sản của cả thế giới lại. Vì thế nên có học Đặc Biệt của 10 vị Thầy, mà tâm của Học viên không đặt niềm tin, không đặt tình cảm vào thì cũng sẽ đi mãi 1 đời, dẫn tới tình trạng loạn kiến thức. (Cầu Tinh Bất Cầu Đa). Thân!

Thầy Phong Thủy - Xem Phong Thủy - Dạy, Đào Tạo Phong Thủy Sư - Tư Vấn Phong Thủy
Giảng Viên: Lương Y - ThS. Thuận Thiên