Đăng Ký Khóa Học Phong Thủy Cải Vận
Trung tâm vui lòng cho hỏi: Học Phong Thủy tại Trung tâm thì học như thế nào? Ghi chép hay có tài liệu, và tài liệu này được lấy từ đâu? Trên mạng và sách vở có hay không? Từ người nào nguồn nào?

Trung tâm vui lòng cho hỏi: Học Phong Thủy tại Trung tâm thì học như thế nào? Ghi chép hay có tài liệu, và tài liệu này được lấy từ đâu? Trên mạng và sách vở có hay không? Từ người nào nguồn nào?

Khi học tại Trung tâm, bạn cần ghi chép những gì quan trọng, còn tài liệu thì Trung tâm đã phát đầy đủ. Tài liệu được lấy từ Học Viện Phong Thủy Quốc Tế, và từ các sách có uy tín, cũng như thế giới mạng nói chung. Vì thế giới mạng cũng từ sách viết ra. Thân!

Thầy Phong Thủy - Xem Phong Thủy - Dạy, Đào Tạo Phong Thủy Sư - Tư Vấn Phong Thủy
Giảng Viên: Lương Y - ThS. Thuận Thiên