thầy phong thủy, đào tạo phong thủy, dạy phong thủy
Đăng Ký Khóa Học Phong Thủy
Trung tâm vui lòng cho hỏi: Khi học viên đặt câu hỏi có nhiều nơi dạy nhăn nhó khó chịu, gây khó dễ vì sợ trả lời không đúng, và khi ai hỏi bài thì Giảng viên nói vì không có thời gian nhưng lúc dạy thì Giảng viên toàn nói chuyện ngoài lề. Vậy Trung tâm mình có không ạ?

Trung tâm vui lòng cho hỏi: Khi học viên đặt câu hỏi có nhiều nơi dạy nhăn nhó khó chịu, gây khó dễ vì sợ trả lời không đúng, và khi ai hỏi bài thì Giảng viên nói vì không có thời gian nhưng lúc dạy thì Giảng viên toàn nói chuyện ngoài lề. Vậy Trung tâm mình có không ạ?

Trên 1.000 phiếu cảm nhận tại Trung tâm, thì tất cả đều khẳng định Giảng viên dạy rất có Tâm, chưa bao giờ không trả lời cho học viên dù chỉ 1 câu. Nhưng vẫn có những thành phần ngoại lệ không vào lớp để học, vào với mục đích phá rối, hoặc không chịu tư duy, không tìm hiểu, chuyện gì cũng hỏi dù không đáng gây khó chịu cho học viên khác.

 

Trong trường hợp trên Giảng viên sẽ tế nhị hỏi các bạn khác trong lớp có trả lời câu hỏi ấy hay không, nếu các học viên khác không đồng ý trả lời Giảng viên sẽ tuân theo quy tắc đám đông. Trung Tâm Đào Tạo Phong Thủy Sư vẫn có trường hợp ấy. Có 1 Học viên hỏi nhiều câu hỏi vô nghĩa tới mức có 1 Học viên khác phải nói là hãy tôn trọng người khác. Các Học viên ấy vẫn giao lưu với Trung tâm, bạn có thể tới giao lưu để tìm hiểu thêm. Thân!

Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Việt Nam
Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Quốc Tế
ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC