Đăng Ký Khóa Học Phong Thủy Cải Vận
Trung tâm vui lòng cho hỏi: Kiến thức tại Trung tâm là do Thầy tại Trung tâm viết ra hay đi lấy từ những người khác?

Trung tâm vui lòng cho hỏi: Kiến thức tại Trung tâm là do Thầy tại Trung tâm viết ra hay đi lấy từ những người khác?

Giảng viên không hề viết thêm 1 chữ về kiến thức về Phong Thủy, bởi vì không 1 ai trong xã hội đương đại dám nói đây là kiến thức Phong Thủy của tôi, do tôi viết ra, vì nếu có sẽ rơi vào trường hợp chưa khẳng định được, bởi vì sống và trải nghiệm không được bao nhiêu năm. Bất cứ Thầy nào cũng được truyền lại từ tiền nhân, vậy nên kiến thức là của chung của nhân loại. Tất cả mọi Thầy đều mưọn lại của tiền nhân. Không có ai ngoại lệ.

 

(Lời khuyên chân thành nếu Thầy nào dụng ngôn nói là kiến thức Phong Thủy này, kiến thức Phong Thủy nọ là của mình, do mình tạo ra thì khoan tin tưởng vì phải chờ thời gian kiểm chứng. Kiến Thức của Giảng viên tại Trung tâm được đúc kết hầu hết của nhiều sư phụ, và các nguồn sách được bán ngoài thì trường, đã được phép xuất bản, do các nhà sách tại Việt Nam in ấn phát hành). Thân!

Thầy Phong Thủy - Xem Phong Thủy - Dạy, Đào Tạo Phong Thủy Sư - Tư Vấn Phong Thủy
Giảng Viên: Lương Y - ThS. Thuận Thiên