thầy phong thủy, đào tạo phong thủy, dạy phong thủy
Đăng Ký Khóa Học Phong Thủy
Trung tâm vui lòng cho hỏi: Một số lớp Phong Thủy dạy vào thứ bảy và chủ nhật để gom tiền cho mau và dạy với hiệu quả rất thấp, toàn nói chuyện râu ria làm mất bài của học viên. Vậy Trung tâm mình có như vậy hay không?

Trung tâm vui lòng cho hỏi: Một số lớp Phong Thủy dạy vào thứ bảy và chủ nhật để gom tiền cho mau và dạy với hiệu quả rất thấp, toàn nói chuyện râu ria làm mất bài của học viên. Vậy Trung tâm mình có như vậy hay không?

Nếu học 2-4-6 hoặc 3-5-7 mỗi buổi 2h vị chi 3 buổi là 6h. Học từ 10h00 sáng tới 5h00 cũng 6h.

Không có chuyện gom tiền mau hay chậm vì 2 chủ nhật là 2 tuần, hoặc 2-4-6 2 tuần cũng như nhau. Một số bạn yêu cầu học ngày chủ nhật để được liền mạch tư duy, và vì đó là ngày nghỉ nên họ rảnh rỗi. Cái nào cũng như nhau.

 

Bộ môn Phong Thủy phải dẫn giải cho học viên hiểu, và hơn 1000 bạn đã phát biểu trong phiếu cảm nhận là thích phong cách dạy diễn giải dễ hiểu của Giảng viên bên Trung tâm. Bạn có thể tới lớp để chứng thực nhé. Thân!

Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Việt Nam
Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Quốc Tế
ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC