thầy phong thủy, đào tạo phong thủy, dạy phong thủy
Đăng Ký Khóa Học Phong Thủy
Trung tâm vui lòng cho hỏi: Nếu tôi theo hết các lớp về Phong Thủy tại Trung tâm tôi có cần phải đi học thêm nơi khác nữa không?

Trung tâm vui lòng cho hỏi: Nếu tôi theo hết các lớp về Phong Thủy tại Trung tâm tôi có cần phải đi học thêm nơi khác nữa không?

Kiến thức là vô bờ bến, nếu 1 Thầy nào khẳng định học Thầy ấy xong, mà không cần phải đi học nữa. Thì lời ấy hơi khoa ngôn.

 

Vì vậy Học viên của Trung tâm cũng như của những nơi khác nếu đã học ra rồi, mà muốn giỏi và càng ngày càng tinh thông hơn thì phải đi học nữa. Học tới già vẫn chưa hết kiến thức của nhân loại. Lê-nin đã từng nói "Học, học nữa, học mãi".

Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Việt Nam
Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Quốc Tế
ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC