thầy phong thủy, đào tạo phong thủy, dạy phong thủy
Đăng Ký Khóa Học Phong Thủy
Trung tâm vui lòng cho hỏi: Theo tôi tìm hiểu thì Giảng viên chính bên Trung tâm đã có quá trình giảng dạy gần 20 năm dạy cá nhân và tập thể. Hiện nay, tôi rất muốn theo nghành nghề Phong Thủy. Vậy có trường hợp nào Học viên ra xong ra không đi làm, hoặc không ứng dụng được không. Tỷ lệ thành công trong đào tạo là bao nhiêu %? Thầy có thể nêu 1 vài lý do tại sao không ứng dụng được hay không? Tổng cộng khoảng bao nhiêu người từ trước tới nay Trung tâm đào tạo không hành nghề được?

Trung tâm vui lòng cho hỏi: Theo tôi tìm hiểu thì Giảng viên chính bên Trung tâm đã có quá trình giảng dạy gần 20 năm dạy cá nhân và tập thể. Hiện nay, tôi rất muốn theo nghành nghề Phong Thủy. Vậy có trường hợp nào Học viên ra xong ra không đi làm, hoặc không ứng dụng được không. Tỷ lệ thành công trong đào tạo là bao nhiêu %? Thầy có thể nêu 1 vài lý do tại sao không ứng dụng được hay không? Tổng cộng khoảng bao nhiêu người từ trước tới nay Trung tâm đào tạo không hành nghề được?

Qua quá trình đào tạo thì Trung tâm đã đào tạo ra được gần 1.000 Thầy Phong Thủy, 1 năm khoảng 100 Thầy thì sẽ có 1 người không đi làm được, vì những lý do đặc biệt. Tỷ lệ là 1%. Với 99% Thầy thành công thì có ghi phiếu cảm nhận, riêng 1 cá nhân nào đó vẫn ghi tốt, nhưng 1 năm sau cũng chưa đi làm Thầy. Đó là cá nhân mà bạn đề cập.

 

Mỗi 100 người thì có 1 người, nên tới nay trong vòng 20 năm Trung tâm có khoảng 10 Anh Chị học viên không đi ra hành nghề được. Lý do tại sao không đi hành nghề được thì... Bạn nên tới lớp học để đọc phiếu cảm nhận, hoặc chính những người học cùng khóa với Anh Chị ấy sẽ nói cho các bạn nghe thì hay hơn.

 

Mỗi lớp học có các Tu Sĩ, các Kiến Trúc Sư, các Giám Đốc, các chủ Doanh Nghiệp, đều có phiếu cảm nhận ghi lại sự tiếp thu của mình. Trung Tâm đều có lưu lại từ hơn 10 năm nay. Bạn có thể tới lớp để chứng thực video, thâu âm, phiếu cảm nhận, hoặc nghe các Thầy khác trình bày để nắm rõ hơn..

Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Việt Nam
Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Quốc Tế
ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC