thầy phong thủy, đào tạo phong thủy, dạy phong thủy
Đăng Ký Khóa Học Phong Thủy
Trung tâm vui lòng cho hỏi: Tôi đọc trên mục đào tạo của Trung tâm thấy có dạy Huyền Không Đại Quái. Vậy xin hỏi Huyền Không Đại Quái của Trung Tâm có đầy đủ trọn vẹn không? Dạy theo sách nào? Giáo án ra sao? Học xong ra có đi hành nghề được không?

Trung tâm vui lòng cho hỏi: Tôi đọc trên mục đào tạo của Trung tâm thấy có dạy Huyền Không Đại Quái. Vậy xin hỏi Huyền Không Đại Quái của Trung Tâm có đầy đủ trọn vẹn không? Dạy theo sách nào? Giáo án ra sao? Học xong ra có đi hành nghề được không?

Giảng viên tốt nghiệp khóa Huyền Không Đại Quái của Học Viện Phong Thủy Trung Ương, và dạy theo giáo trình trên, đưa trọn vẹn cho bạn nguyên giáo trình tiếng Hoa, tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy bạn chọn. Còn đầy đủ hay không thì trên thế giới này không ai dám đảm bảo. Vì lấy gì làm thước đo đã đủ hay không?


Nếu 1 Thầy nào đó muốn chứng tỏ, họ lấy thêm kiến thức khác bỏ vào, bạn lại nói Trung tâm dạy không đủ thì sao, bỏ cả thế giới Phong Thủy vào giáo trình vẫn không gọi là đủ nếu bạn đã có ý định cho là Trung tâm dạy thiếu.

 

Học xong giáo trình Huyền Không Đại Quái có thể đi coi được mồ mả, tính toán được các vị trí, nạp giáp, xuất quái, sơn thủy, vv..vv..  Học viên của lớp đi thực tập tới mộ của những Danh nhân, và đã ra phép tính đúng như Tiền nhân 100% bạn nhé. Thân!

Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Việt Nam
Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Quốc Tế
ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC