Đăng Ký Khóa Học Phong Thủy Cải Vận
Trung tâm vui lòng cho hỏi: Tôi đọc trên mục đào tạo của Trung tâm thấy có dạy Huyền Không Phi Tinh. Vậy xin hỏi Huyền Không Phi Tinh của Trung tâm có đầy đủ trọn vẹn không? Dạy theo sách nào? Giáo án ra sao? Học xong ra có đi hành nghề được không? Có đáng tin không?

Trung tâm vui lòng cho hỏi: Tôi đọc trên mục đào tạo của Trung tâm thấy có dạy Huyền Không Phi Tinh. Vậy xin hỏi Huyền Không Phi Tinh của Trung tâm có đầy đủ trọn vẹn không? Dạy theo sách nào? Giáo án ra sao? Học xong ra có đi hành nghề được không? Có đáng tin không?

Giảng viên tốt nghiệp khóa Huyền Không Phi Tinh của Học Viện Phong Thủy Trung Ương, và dạy theo giáo trình trên, đưa trọn vẹn cho bạn nguyên giáo trình tiếng Hoa, tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy bạn chọn. Còn đầy đủ hay không thì trên thế giới này không ai dám đảm bảo. Vì lấy gì làm thước đo đã đủ hay không?


Nếu 1 Thầy nào đó muốn chứng tỏ, họ lấy thêm kiến thức khác bỏ vào, bạn lại nói Trung Tâm dạy không đủ thì sao, bỏ cả thế giới Phong Thủy vào giáo trình vẫn không gọi là đủ nếu bạn đã có ý định cho là Trung tâm dạy thiếu. Học xong giáo trình Huyền Không Phi Tinh có thể đi coi được nhà cửa, cách hóa giải cũng như kích hoạt phi tinh vv..vv..  Còn tin hay không là tùy vào bạn nhé. Thân!

Thầy Phong Thủy - Xem Phong Thủy - Dạy, Đào Tạo Phong Thủy Sư - Tư Vấn Phong Thủy
Giảng Viên: Lương Y - ThS. Thuận Thiên