thầy phong thủy, đào tạo phong thủy, dạy phong thủy
Đăng Ký Khóa Học Phong Thủy
Trung Tâm vui lòng cho hỏi: Tôi nghe nói các Thầy có dạy lớp Đặc Biệt, vậy lớp Đặc Biệt là sao? Và có khác gì với lớp thường không?

Trung Tâm vui lòng cho hỏi: Tôi nghe nói các Thầy có dạy lớp Đặc Biệt, vậy lớp Đặc Biệt là sao? Và có khác gì với lớp thường không?

Lớp Đặc Biệt không khác lớp thường vì Giảng viên không dấu nghề khi dạy tại lớp. Ai cũng như nhau, không phân biệt đối xử Học viên bình thường hay Học viên đặc biệt.

 

Chỗ khác biệt duy nhất là, Học viên đặc biệt được đi thực tập với Thầy 10 căn nhà, hoặc mộ, để tăng thêm kiến thức cọ xát trong qua trình thực hành, khi gặp những căn nhà khó. Được Thầy cầm tay chỉ việc, đoán bệnh căn nhà, đoán bệnh của thân chủ, cũng như đưa ra giải pháp hóa giải tổng thể toàn bộ ngôi nhà. Học viên đặc biệt được làm Hành Giả trong chuyên ngành.

Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Việt Nam
Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Quốc Tế
ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC