Đăng Ký Khóa Học Phong Thủy Cải Vận
Trung tâm vui lòng cho hỏi: Tôi nghe nói Chiêm Tinh Gia Huỳnh Liên không có Con Cháu và Truyền Nhân. Sao bây giờ tôi lại nghe nói Giảng viên Thuận Thiên Ẩn Sĩ là cháu nội và là truyền nhân của Ông. Vậy chuyện này có không ạ?

Trung tâm vui lòng cho hỏi: Tôi nghe nói Chiêm Tinh Gia Huỳnh Liên không có Con Cháu và Truyền Nhân. Sao bây giờ tôi lại nghe nói Giảng viên Thuận Thiên Ẩn Sĩ là cháu nội và là truyền nhân của Ông. Vậy chuyện này có không ạ?

Đây là việc riêng của gia đình (Thời đại này là của thế giới phẳng), Con Cháu của Ông là những người có chức sắc và rất tri thức trong xã hội. Nếu cần thông tin rõ hơn về Thầy Thuận Thiên thì bạn có thể tự tìm hiểu nhé. Thân!

Thầy Phong Thủy - Xem Phong Thủy - Dạy, Đào Tạo Phong Thủy Sư - Tư Vấn Phong Thủy
Giảng Viên: Lương Y - ThS. Thuận Thiên