thầy phong thủy, đào tạo phong thủy, dạy phong thủy
Đăng Ký Khóa Học Phong Thủy
Trung tâm vui lòng cho hỏi: Tôi nghe nói Chiêm Tinh Gia Huỳnh Liên không có Con Cháu và Truyền Nhân. Sao bây giờ tôi lại nghe nói Giảng viên Thuận Thiên Ẩn Sĩ là cháu nội và là truyền nhân của Ông. Vậy chuyện này có không ạ?

Trung tâm vui lòng cho hỏi: Tôi nghe nói Chiêm Tinh Gia Huỳnh Liên không có Con Cháu và Truyền Nhân. Sao bây giờ tôi lại nghe nói Giảng viên Thuận Thiên Ẩn Sĩ là cháu nội và là truyền nhân của Ông. Vậy chuyện này có không ạ?

Đây là việc riêng của gia đình (Thời đại này là của thế giới phẳng), Con Cháu của Ông là những người có chức sắc và rất tri thức trong xã hội. Nếu cần thông tin rõ hơn về Thầy Thuận Thiên thì bạn có thể tự tìm hiểu nhé. Thân!

Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Việt Nam
Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Quốc Tế
ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC