Lớp Học Khóa Huyền Không Cao Cấp 07/08/2016 - Tuy là ngày chủ nhật nhưng mọi người vẫn cố gắng bỏ ra thời gian quý báu của mình để tham gia buổi học đầy đủ.

https://thayphongthuy.vn/hoat-dong.htm#hd-156